Uprzejmie informujemy, że Media Adgo SL, z siedzibą w Barcelonie, Avenida Diagonal Street 359A, 2nd Floor 08037 Barcelona, ​​Hiszpania, z numerem VAT ESB66137704, ma prawo przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamemtu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dancyh osobonych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO – pozyskane w sposób inny, niż od Pani/Pana.

 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Informujemy użytkowników serwisu, że wypełnienie formularzy i gromadzenie danych zawartych w witrynie jest dobrowolne, chociaż odmowa dostarczenia żądanych danych spowoduje niemożność uzyskania ofert i promocji z naszeych serwisów. W Media Adgo, S.L. zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci udziału w loteriach, konkursach lub promocjach zarządzanych przez Media Adgo, S.L. lub jej sponsorów, jak również utrzymywanie stosunków handlowych z naszymi użytkownikami i dostarczanie im informacji i reklam dotyczących produktów i usług naszej firmy i innych, związanych z sektorami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Dostarczone dane będą przechowywane przez okres czasu trwania wydarzenia, łącznie z procesem promocji zwycięzców lub w okresie obowiązywania stosunków handlowych między użytkownikiem a Media Adgo, jak również w okresie obowiązującym prawnie do wypełniania celów i zobowiązań prawnych. Dane nie zostaną przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje obowiązek prawny lub uzyskaliśmy Twoją wyraźną zgodę.

Nasza polityka prywatności może się zmieniać w czasie. Jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana, będziemy Cię informować na tej stronie i poprzez indywidualne wiadomości wysyłane na adres podany przez Ciebie. Możesz w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę. Użytkownik twierdzi, że przeczytał i wyraźnie zaakceptował politykę prywatności Media Adgo, udzielając swojej jednoznacznej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z odzwierciedlonymi celami.

 1. CEL, ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych przez MEDIA ADGO udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych znajduje uzasadnienie:

I. Zabiegi dotyczące zarządzania losowaniem i / lub promocjami organizowanymi przez MEDIA ADGO: zarządzanie ich udziałem w losowaniu. Zawarcie umowy.

II. Zabiegi związane z realizacją działań reklamowych firm trzecich lub przeprowadzaniem badań rynkowych przez Media Adgo: wyraźna zgoda na wysyłanie komunikatów reklamowych wybranego sektora lub sektorów.

III. Zabiegi w zakresie przesyłania danych w celu realizacji działań reklamowych dla firm, organizacji i / lub podmiotów zainteresowanych realizacją tych działań / badań rynkowych: ich wyraźna zgoda.

2.2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie zebranych danych ma następujące cele:

I.Zarządzanie udziałem użytkowników zarejestrowanych w losowaniu, konkursie lub promocji organizowanych przez MEDIA ADGO

II. Utrzymanie relacji handlowych i wysyłaniu użytkownikom informacji i reklam produktów i usług naszej firmy i innych związanych z interesującymi nas sektorami, które wymieniamy w tym punkcie, a także przeprowadzamy badania rynku. W   tym celu konieczne jest przeprowadzenie danych zainteresowanych stron w celu normalizacji, deduplikacji, filtrowania i weryfikacji. Reklama zostanie przesłana przez Media Adgo. Sektory działalności, w których zainteresowane strony mogą otrzymywać informacje, będą:

 • Szkolenie: edukacja
 • Czas wolny: publikacje, muzyka, turystyka, sport, kolekcjonerstwo, fotografia, hobby, zabawki, transport, ogrodnictwo, hobby, loterie, kluby loteryjne, komunikacja i rozrywka, jasnowidztwo.
 • Elektronika, komputery, tekstylia, obraz i dźwięk, akcesoria, dom, higiena osobista (kosmetyki, perfumy, parafarmaceutyki, reklama farmaceutyczna) meble, nieruchomości, żywność i napoje, zdrowie i uroda, artykuły biurowe, moda i dekoracja.
 • Marketing lub handel elektroniczny.
 • Telekomunikacja: produkty i usługi telekomunikacyjne i technologiczne.
 • Finansowe: dostarczane przez instytucje finansowe, ubezpieczycieli i ubezpieczenie społeczne.
 • Motoryzacja: produkty i usługi związane z motoryzacją, motocyklami i ciężarówkami.
 • Energia i woda: produkty związane z energią elektryczną, węglowodorami, gazem i wodą.
 • NGO: produkty i usługi związane z organizacjami pozarządowymi i podmiotami powiązanymi.
 • Biżuteria i kamienie szlachetne: produkty i usługi związane z biżuterią, biżuterią i kamieniami szlachetnymi.
 • Optyka i optometria.
 • Kampania wyborcza.

III. Przekazywanie danych zainteresowanym stronom, firmom, organizacjom i / lub podmiotom zainteresowanym przesyłaniem im reklam z sektorów działalności wskazanych w pkt 2.2., lub przeprowadzanie badań rynkowych. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie danych zainteresowanych stron w celu normalizacji, deduplikacji, filtrowania i weryfikacji. Oferty i promocje reklamowe zostaną przesłane przez Media Adgo.

Media Adgo procesuje i zbiera dane w pliku oraz wykorzystuje je do wysyłania informacji handlowych/reklam, do użytkowników zapisanych w poszczególnych programach, wymienionych w tej polityce prywatności. Oferty marketingu i reklamy bezpośrednio związane są z produktami lub usługami, które zgodne są z zasadami usług handlu elektronicznego, zasady ochrony konsumentów i użytkowników oraz inne analogiczne.

Dodatkowe mechanizmy ułatwiają proste i darmowe wycofanie zgody udzielonej w celu wysyłania komunikatów elektronicznych, w pełnej zgodności z europejskimi i krajowymi przepisami dotyczącymi tej materii. Wysyłanie różnych komunikatów reklamowych za pośrednictwem biuletynów z informacjami handlowymi jest opracowywane za pośrednictwem różnych marek lub programów, które posiada Media Adgo.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany, jeśli chodzi o nazwę programów, będziemy Cię informować na tej stronie i poprzez indywidualne komunikaty wysyłane na adres podany przez Ciebie. Możesz w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę.

W naszych kampaniach reklamowych znajdziesz produkty i usługi, które samodzielnie możesz wybrać. Media Adgo nie weryfikuje prawdziwości informacji zawartych w tej reklamie, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Wszystkie komercyjne informacje i reklamy będą wysyłane na Twój adres e-mail za darmo.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji handlowych i reklam związanych z produktami i usługami związanymi z wybranym tematem, musisz wyrazić zgodę na przydzielenie nam, do przechowywania i przetwarzania, adresu e-mail i co najmniej jednej z poniższych informacji osobistych w zależności od kampanii (na przykład) , bez wyłączności): imię, nazwisko, data urodzenia, kod pocztowy, województwo, kraj, adres e-mail, płeć, wiek, liczba dzieci, zawód, stanowisko, wielkość firmy (mała, średnia lub duża firma), dyspozycjnoć udziału w ankietach, numer telefonu komórkowego, nazwę użytkownika itp.

Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni formularz online znajdujący się na stronie internetowej, na której znajduje się kampania, wyraźnie akceptując przekazanie danych osobowych zawartych w formularzu. Przekazując nam swoją wyraźną zgodę, wypełniając formularz online i przesyłając go, upoważniasz nas do włączenia Twoich danych osobowych do naszej bazy danych subskrybentów oraz do wysyłania informacji handlowych lub reklamowych o produktach i usługach na wybrany temat.

2.3 Przechowywanie danych

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak użytkownik nie wyrazi prosby o ich usunięcie w zależności od sytuacji, przez okres 5 lat od ostatniego potwierdzenia zainteresowania przez Użytkownika, w takich przypadkach muszą one zostać zniszczone lub zwrócone osobie zainteresowanej., mając na uwadze, że istnieje przepis prawny, który wymaga zachowania pewnych danych, które mogą być użyteczne w przypadku roszczenia wynikającego ze świadczenia uzgodnionych usług.

W zależności od rodzaju przetwarzania dane zostaną zachowane zgodnie z poniższym:

2.3.1 Zabiegi w zarządzaniu losowaniem: Media Adgo będzie przechowywać pliki wygenerowane do realizacji losowań maksymalnie 5 lat od ich realizacji.

2.3.2 Komunikacja reklamowa: dane zainteresowanych stron zostaną ograniczone do maksimum, o ile nie będą domagać się zmodyfikowania lub usunięcia ich danych.

Zgodnie z postanowieniami artykułu 5 LOPD informujemy Państwa, że ​​Państwa dane osobowe zostaną włączone do plików będących własnością Media Adgo.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI PO STRONIE WITRYNY NALEŻĄCEJ DO MEDIA ADGO

Informujemy, że Użytkownik, jako Użytkownik Witryny i zgodnie z RGPD, korzysta z następujących praw:

Prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących zainteresowanej strony.

Prawo do żądania poprawienia lub usunięcia.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych.

Prawo nie podlegać automatycznym indywidualnym decyzjom.

W dowolnym momencie możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa dostępu oraz informacji o zabiegach wykonywanych na podstawie danych przekazywanych, poprawiania i usuwania danych, sprzeciwu lub anulowania zgody na przetwarzanie, przenoszenie lub przekazywanie danych stronom trzecim lub własnym świadomego ograniczenia, mających zastosowanie w przetwarzaniu danych osobowych, sprzeciwiając profilowania (automatycznego przetwarzania danych) przez Media Adgo, informując listownie i identyfikując się, wysyłając dokument tożsamosci na adres: Avenida Diagonal Street 359A, 2nd Floor 08037 Barcelona, ​​Hiszpania; lub przez e-mail na adres data@mediaadgo.com, wskazując w temacie wiadomości lub komunikacji odniesienie: Prawo RGPD.

Patrząc w przyszłość, aby móc dokonać takiego wniosku potrzebujemy dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby uprawiania i związane z przetwarzaniem danych osobowych, zapewniając dodatkowe informacje lub dokumenty potwierdzające, że tożsamość dotkniętych lub zainteresowany wykonywania prawa wymaganą prosbę. Media Adgo odpowie na twoje żądanie w ciągu maksymalnie JEDNEGO (1) miesiąca od daty otrzymania.

Wszyscy użytkownicy, którzy przekazali zgodę na gromadzenie danych i ich późniejsze przetwarzanie, mają prawo wglądu oraz wniesienia skargi, jesli ich prawa zostana naruszone przez Media Adgo, do Agencji Ochrony Danych Osobowych w Hiszpanii (www.agpd.es)

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Media Adgo nie będzie przekazywać danych osobowych swoich użytkowników stronom trzecim, z wyjątkiem przypadku, w którym użytkownik, uprzednio poinformowany, udzielił wyraźnej zgody temu użytkownikowi. zadanie

W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę, wyraźnie upoważnia do przekazania swoich danych stronom trzecim określonym w niniejszym punkcie, aby Media Adgo realizowała cele określone w niniejszej polityce prywatności. W przypadku, gdy Użytkownik dostarczy Media Adgo dane osobowe osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że ​​podane dane są prawdziwe oraz że poinformował i zwrócił się o zgodę tych stron trzecich, których dane nam dostarcza, że ​​jego dane osobowe będą przetwarzane przez Media Adgo na tych samych warunkach, co użytkownik, został poinformowany i wyraził zgodę w niniejszej polityce prywatności.

4.1 Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie zarządzania losowaniami i promocjami zarządzanymi przez Media Adgo:

W oparciu o zasadność wykonania umowy, dane zebrane w celu zarządzania udziałem zainteresowanej strony w konkursach i / lub promocjach organizowanych przez MEDIA ADGO zostaną przekazane:

a. Notariusze odpowiedzialni za realizację losowania.

b. Punkty sprzedaży produktów wystawionych i / lub rozdanych.

4.2 Komunikacja z podmiotami trzecimi w zakresie przetwarzania komunikatów reklamowych przez Media Adgo: Media Adgo nie przekazuje danych.

Dane zebrane w celu prowadzenia działań reklamowych przez Media Adgo nie będą ujawniane stronom trzecim.

4.3 Dane zebrane w celu przekazania podmiotom trzecim, organizacjom i / lub podmiotom zainteresowanym prowadzeniem działań reklamowych zostaną przekazanedo:

a. Firmy reklamowe należące do sektorów działalności, o których mowa w pkt 2

b. Firmy marketingowe

c. Call Center

d. Sponsorzy promocji.

Jeśli nie chcesz, aby twoje informacje zostały przekazane któremukolwiek z naszych sponsorów/podmiotów trzecich, nie zaznaczaj pola, w którym stawiamy zapytanie do uzytkownika.

Generalnie, aby wziąć udział w promocji jako uczestnik, organizator zbierze dane o charakterze osobistym, do których mają zastosowanie cele określone w niniejszej polityce prywatności. Firmy, które otrzymują dane osobowe, mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeśli warunki przekazania danych lub ich traktowania w stosunku do obowiązujących w chwili udzielenia zgody zostały znacząco zmienione, będziemy wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na nowe warunki korzystania z danych osobowych.

 1. PLIKI COOKIE

Media Adgo zastrzega sobie prawo do korzystania z plików cookie, samodzielnie lub w imieniu osób trzecich, gdy użytkownik przegląda Witrynę. Pliki cookie to pliki wysyłane do przeglądarki przez serwer sieciowy w celu rejestrowania działań użytkownika podczas ich przeglądania. Pliki cookie używane w sieci są powiązane tylko z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem, więc nie przekazują danych osobowych użytkownika. Za pomocą plików cookie może się zdarzyć, że serwer, na którym hostowana jest sieć, rozpoznaje przeglądarkę internetową używaną przez użytkownika, aby ułatwić przeglądanie, umożliwiając na przykład dostęp do użytkowników mających dostęp do Internetu. Wcześniej zarejestrowany, dostęp do obszarów, usług, promocji lub konkursów zarezerwowanych wyłącznie dla nich bez konieczności rejestracji przy każdej wizycie. Są również używane do mierzenia parametrów oglądalności i ruchu, a także do monitorowania postępu i liczby wpisów. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby była powiadamiana o otrzymywaniu plików cookie i aby zapobiec instalacji na swoim komputerze. Jednak ich dezaktywacja może utrudnić prawidłowe funkcjonowanie sieci. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, możesz uzyskać dostęp do Polityki plików cookie, klikając ten link

 1. BEZPIECZEŃSTWO W PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH

Media Adgo szyfruje lub koduje Twoje dane osobowe w momencie ich przesyłania, dzięki czemu taka transmisja odbywa się w bezpieczny sposób. Media Adgo zapewnia i gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich informacji przesyłanych do nas online. Po otrzymaniu danych w naszym systemie gwarantujemy im stosowanie środków bezpieczeństwa ustanowionych przez obowiązujące prawodawstwo.

 1. KANAŁY KOMUNIKACYJNE

Media Adgo oraz podmiot trzeci, w stosownych przypadkach, przeprowadzą swoje działania reklamowe za pośrednictwem następujących kanałów:

E-mail,

Poczta Tradycyjna,

Połączenia telefoniczne z telefonami stacjonarnymi lub komórkowymi,

Wysyłanie wiadomości SMS i / lub MMS

Wieloplatformowe usługi przesyłania wiadomości, czat

Dowolny typ analogicznej komunikacji

 1. ŚRODKI I POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA

Media Adgo przyjęła niezbędne środki w celu utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa, stosownie do charakteru przetwarzanych danych osobowych i okoliczności przetwarzania, w celu uniknięcia, w miarę możliwości i zawsze zgodnie ze stanem techniki, zmianami, utrata, przetwarzaniem lub nieuprawnionym dostępem. Podobnie Media Adgo gwarantuje, iż wdrożyła mechanizmy umożliwiające:

 1. Gwarancję stałej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
 2. Szybkie przywrócenie dostępności i dostęp do danych osobowych w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 3. Regularnie weryfikacja i ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych, wdrożonych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania. 4. Szyfrowanie danych osobowych, jeśli dotyczy.

Struktura plików, sprzętu i systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych będzie miała zastosowanie do wszystkich plików, tymczasowych lub stałych, będących własnością Media Adgo, które zawierają dane osobowe, a także jakikolwiek sprzęt lub system informacyjny.